Általános szerződési feltételek

Az MTK Budapest Zrt (MTK) a www.webshop.mtkbudapest.hu weboldalon üzemeltetett webshop-ból történő rendelésekre és a rendelésekkel létrejövő jogviszonyokra 2020. 07.01. napjától hatályos általános szerződés feltételeket (ÁSzF) határozott meg, melyet az ÁSzF 2.2. pontja értelmében a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A módosításokat a Szolgáltató legkésőbb azok hatályba lépését megelőző napon a weboldalán közzéteszi.

Az MTK Budapest Zrt. (MTK) a www.webshop.mtkbudapest.hu weboldalon üzemeltetett webshop-ból történő rendelésekre és a rendelésekkel létrejövő jogviszonyokra az alábbi általános szerződési feltételeket (ÁSzF) határozza meg. Az alábbi ÁSzF-et az MTK a jelen weboldalon keresztül megkötött összes szerződésre vonatkozóan alkalmazza, azt a jelen formában, elektronikus úton közli, illetve teszi hozzáférhetővé minden felhasználó számára. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén egyebekben az MTK (a továbbiakban: Szolgáltató) a megadott elérhetőségein a látogatók és vásárlók (a továbbiakban: Felhasználók) rendelkezésére áll.

Jelen ÁSzF alapján megkötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azok távollévők között megkötött szerződésnek minősülnek. Az elektronikus úton érkezett megrendeléseket rögzítjük, azok időponttal megjelölve később bármikor visszakereshetők.

A webshopban történő megrendelés elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozatnak minősül, mely akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató köteles a Felhasználó szerződési jognyilatkozatának (megrendelésének) megérkezését elektronikus úton legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni, amennyiben ezt nem teszi meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető.

A visszaigazolással a szerződés a felek között létrejön. A szerződéskötés technikai lépéseit a jelen ÁSzF tartalmazza.

A szerződések magyar nyelven kerülnek megkötésre. A jelen ÁSzF nem utal követett magatartási kódexre.

Jelen ÁSzF hatálya a Szolgáltató weblapján (http://www.webshop.mtkbudapest.hu) működtetett webshopban történő vásárlásokkal létrejövő és az ezzel kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSzF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://webshop.mtkbudapest.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.

A Felhasználó a weboldal használatával, valamint a szerződés megkötésével kijelenti, hogy a jelen ÁSzF feltételeit megismerte és elfogadta.

1. Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szolgáltató székhelye: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.

Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: webshop@mtkbudapest.hu

Szolgáltató levelezési címe: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.

Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-10-046130

Szolgáltató adószáma: 14424955-2-42

Szolgáltató telefonszáma: +36 70 902 78 09

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Brightly Kft. 2724 Újlengyel, Ady e. utca 41. e-mail cím: brightly@brightly.hu

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. Jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSzF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Felek rögzítik, hogy esetleges jogvitájuk esetére kikötik a magyar bíróság joghatóságát és a magyar jog alkalmazását.

2.2. Jelen ÁSzF 2020.07.01. napjától napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSzF-et. A módosított ÁSzF-et a Szolgáltató legkésőbb az ÁSzF hatályba lépésének napját megelőző napon közzéteszi a weboldalon. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalára, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, az ÁSzF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete, és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

3.2. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációként szerepelhetnek, azok színe – például: a Felhasználó képernyőjének felbontása miatt - a valóságtól eltérhetnek stb., ezért a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni a webshopban megjelenő kép és a megküldött termék tényleges kinézete miatti különbözőségért. A Szolgáltató kizárólag az általa közölt adatok és leírás valóságtartalmáért vállal felelősséget.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról

4. Rendelés menete

4.1. A vásárlást megelőzően nem szükséges regisztráció, a webshop regisztráció nélkül is használható.

4.2. Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket és a termékek darabszámát beállítja.

4.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket a „Kosárba teszem” gombra kattintva. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a weboldal jobb felső sarkában található „kosár” ikonra kattintva.

4.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termékeket és azok darabszámát a „Kosár megtekintése” gombra kattintva. A piros „X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma.

4.5. Felhasználó a kosár tartalma alatt választhat az átvételi lehetőségek (lásd 5. pont), valamint a fizetési lehetőségek (lásd 6. pont) közül.

4.6. Felhasználónak még ezt követően is lehetősége van a vásárlás folytatására a „Folytatom a vásárlást” gombra kattintva.

4.7. Amennyiben Felhasználó a vásárlást befejezte, a megrendelésének véglegesítése érdekében a „Megrendelés elküldése” gombra kattint.

4.8. Az adatok megadását és az ÁSzF, illetve az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadását követően, Felhasználó a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

4.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg a megrendelés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.11. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt (Felhasználót) az új adatokról. A vevő (Felhasználó) ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.12. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag minden esetben tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik.

5. Átvételi lehetőségek, szállítás:

5.1. A Felhasználó az alábbi átvételi lehetőségek közül választhat:

 1. a) Futár belföld
 2. b) Futár külföld (Európa)
 3. c) Futár külföld (Európán kívül)
 4. d) Személyes átvétel

5.2. Személyes átvétel

Amennyiben Felhasználó a megrendelt terméket MTK által kijelölt helyszínen személyesen kívánja átvenni, kérjük, válassza az erre vonatkozó lehetőséget („Személyes”). A termék ára ebben az esetben is rendezhető előre bankkártyás fizetés vagy PayPal útján, azonban szállítási költség ebben az esetben nincs.

Személyes átvétel esetén a megrendelő (Felhasználó) e-mailben értesítést kap arról, hogy a megrendelt áru átvehető a 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14. sz. alatt (Új Hidegkuti Nándor Stadion) 08:00 és 14:00 között. A megrendelőnek (Felhasználónak) 10 napja van az áru átvételére, ennek hiányában a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a megrendelő (Felhasználó) a szerződést felmondta és az árut visszaszállítja. Felhasználó az áru határidőben történő átvételének elmulasztásával lemond minden jogáról az át nem vett áruval kapcsolatban.

5.3. Futár útján történő kézbesítés, szállítás

Amennyiben Felhasználó a megrendelt terméket nem személyesen kívánja átvenni, kérjük, válassza az erre vonatkozó lehetőségek valamelyikét („Futár belföld”, „Futár külföld (Európa)” vagy „Futár külföld (Európán kívül)”).

5.3.1. Belföldi kézbesítés, szállítás

Amennyiben Felhasználó a „Futár belföld” lehetőséget választja, a megrendelt termék, küldemény kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik. A megvásárolt terméket cégünk a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. által juttatja el a Felhasználóhoz. A futár munkanapokon, a Felhasználó által választott időintervallumban keresi fel a címzettet. A futárszolgálat szállítási feltételeit a futárszolgálat jogosult meghatározni.

5.3.2. Külföldi kézbesítés, szállítás

Amennyiben Felhasználó a „Futár külföld (Európa)” vagy „Futár külföld (Európán kívül)” lehetőségek valamelyikét választja - azaz külföldről történő rendelés esetén – a megrendelt termék, küldemény kézbesítése, szállítás a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.-én keresztül történik. 

6. Fizetési lehetőségek:

6.1. Felhasználó az alábbi fizetési lehetőségek közül választhat:

 1. a) bankkártyás fizetés
 2. b) Paypal
 3. c) készpénz (személyes átvétel esetén)

Áraink minden esetben tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a megrendelést követően, a megrendelés alapján gyártatja le és szállíttatja le a terméket, kérjük a Felhasználókat, hogy kizárólag abban az esetben rendeljék meg a kívánt termékeket, amennyiben a vételárat ki tudják fizetni és a terméket át kívánják venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy át nem vett csomagok esetén a Felhasználót a továbbiakban a webáruházból való rendelésből kizárja.

6.2. bankkártyás fizetés

Amennyiben a Felhasználó bankkártyával szeretne fizetni, kérjük, válassza a „a bankkártyás fizetés” lehetőségét, mint fizetési módot.

Felhívjuk figyelmét, hogy a webshopban bármely bank által kibocsátott bankkártyával lehetősége van fizetni.

Bankkártyával történő fizetés esetén a weboldal átirányítja a Szolgáltató bankjának biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol első lépésként a Felhasználónak meg kell adnia a kártyaadatait (kártyaszám, kártyán szereplő név, lejárat (hónap/év), CVC2 kód, amennyiben van ilyen a kártyáján).

A kártyaadatok megadása után a „fizetés” vagy más hasonló gombra kattintva elindíthatja a tranzakciót. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy kizárólag olyan összeget fizessen ki, amit előzőleg a webshop elektronikus rendszere közölt, és amelyet a Felhasználó elfogadott. Bankkártyás fizetés esetén, a sikeres tranzakció után (vagyis, ha a bankkártyát elfogadták, azaz érvényesnek és elegendő fedezettel ellátottnak minősítették), a bank elindítja a bankszámla megterhelését. A terhelés összege megegyezik az árunak vagy szolgáltatásnak a tranzakció során feltüntetett és jóváhagyott ellenértékével.

6.3. PayPal

Amennyiben a Felhasználó PayPal rendszeren keresztül szeretne fizetni, válassza a „PayPal” fizetési módot.

PayPal-lal történő fizetés esetén a webáruházban kiválasztott termék/termékek kiválasztását követően a fizetés utolsó fázisában a Felhasználót a weboldal átlépteti a PayPal oldalára, ahol két lehetőség közül választhat:

 1. a) Ha már rendelkezik PayPal fiókkal, csak be kell lépnie PayPal felhasználói névvel (ez az e-mail cím) és jelszavával, majd a fizetés részleteinek áttekintése után jóvá kell hagynia azt.
 2. b) Ha még nem rendelkezik PayPal fiókkal, akkor először létre kell hoznia egyet. PayPal fiók létrehozásakor néhány alapadaton felül egy dombornyomásos bankkártya adatait kell megadni. A PayPal felhasználói fiók létrehozásával kapcsolatos minden információért kérjük, látogassák meg a www.paypal.com oldalt.

PayPal fiók létrehozásakor bankkártya adatait a rendszer bekéri, azonban a bankkártyához tartozó számlát a PayPal csak akkor terheli meg, ha PayPal egyenleg nem nyújt fedezetet a kívánt szolgáltatás kifizetéséhez.

6.4. Szolgáltató a Felhasználó megrendelésével kapcsolatban a megrendelő (Felhasználó) bankkártya adatait nem gyűjti és nem kezeli.

7. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

7.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, azonban, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon (kivéve munkaszüneti nap) kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

7.2. A Szolgáltató a visszaigazolástól számított 30 munkanapon belül vállalja a megrendelés teljesítését. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a termék esetenként a megrendelést követően kerül legyártásra, ezért a Szolgáltató fenntartja a jogot a teljesítési idő egyoldalú megváltoztatására. Ez utóbbi esetben Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított legkésőbb 45 napon belül teljesíti a rendelést, ellenkező esetben a Felhasználó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. Elállás esetén a Szolgáltató az arról való tudomásszerzést követő 14 napon belül intézkedik a már megfizetett teljes összeg Felhasználó részére történő visszafizetéséről.

7.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások - a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli - változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

8. Elállás joga

8.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Felhasználót tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az elállásra nyitva álló határidő a terméknek a Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számít. A jelen pontban foglaltak nem érintik a Felhasználó azon jogát, hogy az itt meghatározott elállási jogot a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. A jelen pontban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó erre irányuló egyértelmű nyilatkozatát – melyet a hivatkozott kormányrendelet 2. sz. mellékletében található nyilatkozatmintán is előterjeszthet – a jelen pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi.

8.2. Ha a Felhasználó a 8.1. pontban írtak szerint eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Felhasználó a termék visszaküldésének közvetlen költségeit viseli, azaz Szolgáltató a visszaküldési költség megtérítésére nem köteles. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

8.3. Elállás esetén a Felhasználó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Felhasználó köteles viselni a termék visszaküldésének közvetlen költségét, ha ezt a Szolgáltató nem vállalta és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

8.4. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

8.5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan termék esetén, mely Felhasználó személyéhez kötött, Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, továbbá a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt egyéb esetekben.

8.6. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSzF-ben található elérhetőségeken.

9. Szavatosság és fogyasztóvédelem

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.1.2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, vagy, ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Tájékoztatom, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.

9.1.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Amennyiben Ön a közléssel késedelembe esik, az ebből eredő kárért Ön felel. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

9.1.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2. Termékszavatosság

9.2.1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági igényét vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti.

9.2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a gyártóval közölni. Amennyiben Ön a hibát a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közli a gyártóval, az késedelem nélkül közöltnek minősül. Amennyiben azonban Ön a közléssel késedelembe esik, az ebből eredő kárért Ön felelős. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

9.2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával, előállítójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

9.2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (előállító, forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, illetve forgalmazta, vagy
 2. b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 3. c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (előállító, forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.3. Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és információk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság www.nfh.hu honlapján érhetők el.

10. Panaszkezelés rendje

10.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, telefonon, vagy levél útján is közölheti.

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Amennyiben a kapcsolattartás e-mailen keresztül történik, az e-mailen történő levélváltás a jegyzőkönyvet helyettesíti.

10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató köteles megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. Amennyiben a panasz elbírálásával a Fogyasztó nem ért egyet, úgy a Szolgáltató aláveti magát a Budapesti Békéltető Testület eljárásának.

11. Szerzői jogok

11.1. A www.mtkbudapest.hu és a www.webshop.mtkbudapest.hu weboldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, így szigorúan tilos a www.mtkbudapest.hu és a www.webshop.mtkbudapest.hu weboldalon megjelenő webshop tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

11.2. A www.mtkbudapest.hu és a www.webshop.mtkbudapest.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

11.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

11.4. Tilos a www.mtkbudapest.hu és a www.webshop.mtkbudapest.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.mtkbudapest.hu és a www.webshop.mtkbudapest.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

11.5. A www.mtkbudapest.hu és a www.webshop.mtkbudapest.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

11.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kártérítés illeti meg. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

12. Vegyes Rendelkezések

12.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

12.2. Ha a jelen ÁSzF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSzF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSzF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

12.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni.

12.5. A webáruházat 18. év feletti személyek használhatják. A megrendelő a kereskedelmi feltételek és jelen ÁSzF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy 18. életévét betöltötte.

12.6. A Szolgáltató webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt:

 • bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
 • meghibásodás a vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • szoftver nem megfelelő működése.
 • programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

Üzemhiba esetén, illetve amennyiben a vásárlásról szóló visszaigazolás nem érkezett meg a Felhasználóhoz, kérjük, hogy szíveskedjék haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

13. Adatvédelem

Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb információkért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi Tájékoztatót és az Adatvédelmi Szabályzatot.

Budapest, 2020.07.01.

 

2020 © MTK Budapest - A weboldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Minden jog fenntartva